Varför ska du jobba mot en bättre självkänsla?

För att skapa en lugn, trygg och positiv bild av dig själv

Det kan vara svårt att uppfatta skillnaden mellan olika begrepp, vad är egentligen självförtroende, självkänsla och självbild? Självförtroende handlar om vad jag tror att jag klarar av och om prestation, det jag gör. 
Självkänsla handlar om hur jag känner inför och värderar mig själv, den jag är. Självbild handlar om min syn på mig själv och min person – min bild av mig själv.

Hur vi ser på oss själva påverkar hela vårt liv, hur vi väljer att agera och våra relationer. Det vi behöver är en bra självkänsla. Det innebär att känna sina styrkor och svagheter och ta tillvara på sina möjligheter. Att finna närvaro och balans i livet. Självkänsla handlar om att känna värde i den du är snarare än det du gör.

En person med en bra självkänsla vågar gå sin egen väg oavsett vad andra tycker eller tänker. Men vägen dit är inte alltid så lätt.
När vi fokuserar på att skapa en bättre självkänsla, handlar det om ett detektivarbete, där vi ser vad vi har fått med oss för sanningar från barndomen och hur dessa påverkar oss än idag.

Vi lär känna oss själva på nytt och övar på att tycka om oss själva, för de vi är. Det går att förändra självkänslan på djupet. Att göra en sådan inre resa blir ett sätt att öka självförståelsen, vi får insikt i varför vi reagerat som vi gjort och varför vissa känslor har spelat så stor roll i vårt liv.
Självkänsla handlar om att inse att man duger som man är. Har man en stark självkänsla så har man byggt upp en inre säkerhet som inte rubbas av yttre prestationer eller kritik från andra.

Välkommen på en resa mot bättre självkänsla – nu!