Vi utvärderar din självkänsla före och efter programmet

Av alla hundratals personer som deltagit i Coachprogrammet sedan starten 2012, kan vi påvisa en stark förbättring av självkänslan.
Vid första träffen får du fylla i ett självskattningstest kopplat till självkänsla och vid sista träffen får du fylla i samma test igen.

Alla som genomfört programmet visar stora positiva förändringar. Alla gör självklart sin egen individuella resa, men alla gör förbättringar av sin självkänsla.

Du får utvärdera ditt eget resultat i slutet av programmet

Det genomsnittliga resultatet för de som medverkat i coachprogrammet är att gå från 2,8 till 5,7 på en sjugradig skala.

Sagt om oss

Så säger våra deltagare om det individuella coachprogrammet:

Programmet är bra om du är redo och vill jobba med sig själv för sin egen skull. Jag kände att det blev bättre efter ett tag och jag kände mig mer motiverad för att det faktiskt gav mig nya tankar och något hände det blev en förändrig och förbättring. 
- Niklas

Jag tänker mer positivt nu och jag kan vända tankarna när jag nedvärderar mig själv.
- Sanna

Att jag lärt mig älska mig själv. Att jag blivit mindre orolig och mindre mottaglig för andras åsikter och vad de gör. Att jag blivit trygg och harmonisk. Jag styr mina tankar och känslor, jag väljer min tillvaro och hur jag ser på saker. Jag är komplett och stark.

- Ellen

Jag har börjat sortera mina tankar och känslor, blivit övertygad om att jag själv styr och påverkar mitt liv. Lotta
Jag är stolt över att jag tog mig tid och vågade anmäla mig och att jag har deltagit entusiastiskt och aktivt under hela programmet, vilket positiva skapat resultat.

- Erik

Jag har strukturerat upp mig själv och mitt liv och har fått en bättre förståelse för vem jag är, varför jag är som jag är, vad jag vill i livet vad som är viktigt för mig och vad jag behöver jobba vidare med.
- Lovisa

Så säger våra deltagare om coachprogrammet i grupp:

De viktigaste insikterna som jag fått om mig själv är:
- Blivit starkare, jag är bra, jag är värdefull.
- Inre styrka säger ifrån på ett annat sätt.
- Att jag mår bättre av att släppa negativa tankar.
- Inte jaga mål utan njuta av vägen.
- Jobba med känslor. Bygga upp djupare relationer.
- Att jag prioriterar mig själv och tar tag i det som kommer göra mig lycklig.

Det här var det bästa med utbildningen:
- Allt; meditationerna, teori, samtalen alla tillsammans och i mindre grupper, rita våra bilder. Jättebra upplägg!!
- Att få ta del av andras problem och funderingar.

- Att det är en oas för lugn och ro.
- En möjlighet att förändra sig själv, lära mer om sig själv.

Skulle du rekommendera utbildningen till någon annan? Om ja, i så fall varför:
- JA!! Alla skulle må bra av att gå den!
- Ja, för att man får med sig verktyg från kursen som man kan använda i sitt dagliga liv.
- Ja, bra för att lära känna sig själv. Bra för självkänslan. Bra för att reflektera vad man egentligen vill.
- Ja, bra för att förstå sina mönster och jobba med dom.