Vi kan mäta resultatet av din bättre självkänsla

Av alla hundratals personer som genomgått Coachprogrammet sedan starten 2012, kan vi påvisa en stark förbättring av självkänslan.
Vid första träffen får du fylla i ett självskattningstest kopplat till självkänsla och vid sista träffen får du fylla i samma test igen.

Alla som genomgått programmet visar stora positiva förändringar. Alla gör självklart sin egen individuella resa, men alla gör stora förbättringar av sin självkänsla.

I diagrammet ser du resultatet - självkänslan förbättras med det dubbla!
(Resultatet är ett genomsnitt av alla som gått programmet så här långt).
Från stort problem med självkänslan (i snitt 5,7) till ett litet problem med självkänslan (i snitt 2,8) på en 7-gradig skala.

Röd pil: Från dålig självkänsla 5,7 (stort problem) till 2,8 (litet problem) med självkänslan.

Grön pil: Från låg självkänsla till hög självkänsla

SAGT OM OSS

Så här säger några av de som gått våra olika kurser och program

Coachprogrammet enskilt

Jag är 100 % nöjd med hela programmet, det är genomtänkt med delar från det förflutna, nu och mycket blickar framåt. Jag har ett större lugn nu och en trygghet i mig själv. Jag tar mig själv och mitt liv på större allvar nu.
- Hanna

Jag har insett att jag duger som jag är, att jag trivs med mig själv och att jag är omtyckt av andra.
- Tomas

Jag har lärt känna mig själv bättre och blivit mer positiv och lugnare. Hittat verktyg att använda när jag blir orolig.

- Peter

Jag känner mig som en starkare människa. Ser ett självvärde och jag vågar stå upp för mig själv mycket mer. 
- Linnea

Att jag börjat prioritera mig själv och våga vara tydlig med vad jag vill för att må bra. Jag är lyckligare nu och stolt över mig själv.
- Rebecca

Jag har insett att jag är starkare än jag trott. Att det är ok att misslyckas, jag kan försöka igen. Att andra inte måste gilla mig, det är inte lika viktigt som tidigare.
- Ann

Jag har växt i mig själv och jag väljer nu själv vad och hur jag är.
- Kasper

Programmet är bra om du är redo och vill jobba med sig själv för sin egen skull. Jag kände att det blev bättre efter ett tag och jag kände mig mer motiverad för att det faktiskt gav mig nya tankar och något hände det blev en förändrig och förbättring. 
- Peter

Jag tänker mer positivt nu och jag kan vända tankarna när jag nedvärderar mig själv.
- Sanna

Att jag lärt mig älska mig själv. Att jag blivit mindre orolig och mindre mottaglig för andras åsikter och vad de gör. Att jag blivit trygg och harmonisk. Jag styr mina tankar och känslor, jag väljer min tillvaro och hur jag ser på saker. Jag är komplett och stark.

- Ellen

Jag har börjat sortera mina tankar och känslor, blivit övertygad om att jag själv styr och påverkar mitt liv. Lotta
Jag är stolt över att jag tog mig tid och vågade anmäla mig och att jag har deltagit entusiastiskt och aktivt under hela programmet, vilket positiva skapat resultat.

- Erik

Jag har strukturerat upp mig själv och mitt liv och har fått en bättre förståelse för vem jag är, varför jag är som jag är, vad jag vill i livet vad som är viktigt för mig och vad jag behöver jobba vidare med.
- Lovisa

Coachprogrammet 7 steg till bättre självkänsla, i grupp.

De viktigaste insikterna som jag fått om mig själv är:
- Blivit starkare, jag är bra, jag är värdefull.
- Inre styrka säger ifrån på ett annat sätt.
- Att jag mår bättre av att släppa negativa tankar.
- Inte jaga mål utan njuta av vägen.
- Jobba med känslor. Bygga upp djupare relationer.
- Att jag prioriterar mig själv och tar tag i det som kommer göra mig lycklig.

Det här var det bästa med utbildningen:
- Allt; meditationerna, teori, samtalen alla tillsammans och i mindre grupper, rita våra bilder. Jättebra upplägg!!
- Att få ta del av andras problem och funderingar.

- Att det är en oas för lugn och ro.
- En möjlighet att förändra sig själv, lära mer om sig själv.

Skulle du rekommendera utbildningen till någon annan? Om ja, i så fall varför:
- JA!! Alla skulle må bra av att gå den!
- Ja, för att man får med sig verktyg från kursen som man kan använda i sitt dagliga liv.
- Ja, bra för att lära känna sig själv. Bra för självkänslan. Bra för att reflektera vad man egentligen vill.
- Ja, bra för att förstå sina mönster och jobba med dom.