Coachprogrammet - 10 steg till tryggt personligt ledarskap

En utbildning i 10 steg, framtagen för att skapa en bättre självkänsla och därmed bättre ledarskap

Oavsett om du är ledare, specialist eller medarbetare så passar utbildningen dig. Med tryggare medarbetare som kan leda sig själva skapas en lugnare arbetsplats och en god arbetsmiljö.

En självledande person är trygg i sina personliga värderingar och har förmåga att medvetet ta ansvar för sina egna tankar, känslor och handlingar.

Alla behöver vi trygga ledare och medarbetare för en god arbetsmiljö
Med en stark självkänsla blir du mer effektiv och skapar bättre balans

 • Vill du göra en behovsanalys, sätta en ny vision, identifiera dina hinder och utveckla egenskaper som hjälper dig vidare?
 • Vill du stärka och utveckla dina relationer till dina arbetsuppgifter, kollegor och arbetsgivare?
 • Vill du ta ansvar för balansen mellan ditt arbetsliv och privatliv?

Då är Coachprogrammet för bättre självkänsla något för dig! Fundamentet i utbildningen är hur du ser på din yrkesstolthet och arbetsglädje.

Utbildningsprogrammet är individanpassat och syftar till att du ska lära känna dig själv, få en stärkt självkänsla, känna dig tryggare och skapa en solid plattform att stå på.

Programmet är uppdelat i tio steg, det vill säga tio personliga möten, cirka varannan vecka i ca sex månader. Programmet är en blandning av terapi, coachning och utbildning i personlig utveckling.

Varje samtal är cirka en timme långt och innehåller tre delar:

 • 1
  Uppföljning från förra träffen
 • 2
  Övningar och samtal om dagens ämne
 • 3
  Hemuppgifter och övningar inför nästa gång

Coachprogrammet ger en större medvetenhet och självinsikt vilket är en förutsättning och en bra grund för ett gott ledarskap.

Utbildningen syftar till att ge dig redskap och insikter som gör att du bättre förstår dig själv och andra. Under utbildningen lär du dig att aktivt ta ansvar för ditt liv och göra val som ligger i linje med vad du vill och behöver. Du får redskap till att förbättra både dina personliga och arbetsmässiga relationer.

Programmet baseras på Psykosyntesen som teori för personlig utveckling och innehåller verktyg och övningar som ger goda och mätbara reslutat.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.