COACHPROGRAMMET - 10 steg till Bättre Självkänsla

En unik utbildning i 10 steg, gjord för att skapa en bättre självkänsla och därmed bättre självledarskap

Vi har utbildat många ledare, specialister och medarbetare i bättre självkänsla. Med tryggare medarbetare som kan leda sig själva skapas en lugnare arbetsplats och en god arbetsmiljö.

En självledande person är trygg i sina personliga värderingar och har förmåga att medvetet ta ansvar för sina egna tankar, känslor och handlingar.

Alla behöver vi trygga ledare som skapar en god arbetsmiljö!
Med en stark självkänsla blir du mer effektiv och skapar bättre balans!

 • check
  Vill du ha strategier och metoder för att nå dina mål och dessutom må bra på vägen dit?
 • check
  Vill du stärka och utveckla dina relationer och bli tydligare i din kommunikation?
 • check
  Vill du känna att du utnyttjar din fulla potential och att du är tillfreds och trygg med dig själv?

Då är Coachprogrammet för bättre självkänsla något för dig! Utbildningsprogrammet är individanpassat och syftar till att du ska lära känna dig själv, få en stärkt självkänsla, känna dig tryggare och skapa en solid plattform att stå på.

Programmet är uppdelat i tio steg, det vill säga tio personliga möten, cirka varannan vecka i ca sex månader. Programmet är en blandning av terapi, coachning och utbildning i personlig utveckling.

Varje samtal är cirka en timme långt och innehåller tre delar:

 • 1
  Uppföljning från förra träffen
 • 2
  Övningar och samtal om dagens ämne
 • 3
  Hemuppgifter och övningar inför nästa gång

Coachprogrammet ger en större medvetenhet och självinsikt vilket är en förutsättning och en bra grund för ett gott ledarskap.

Utbildningen syftar till att ge dig redskap och insikter som gör att du bättre förstår dig själv och andra. Under utbildningen lär du dig att aktivt ta ansvar för ditt liv och göra val som ligger i linje med vad du vill och behöver. Du får redskap till att förbättra både dina personliga och arbetsmässiga relationer.

Programmet baseras på Psykosyntesen som teori för personlig utveckling och innehåller verktyg och övningar som ger goda och mätbara reslutat.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.